6.2 Інтерфейс підтвердження списання

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю підтвердити запит на списання коштів з Клієнта.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/firmware-confirm

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
  <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  <LMI_CLIENT_AUTH_CODE></LMI_CLIENT_AUTH_CODE>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер прийнятого платежу в системі PaySoft, отриманий у відповідь на запит на списання.
Код підтвердження списання LMI_CLIENT_AUTH_CODE Код підтвердження списання, що було надіслано Клієнту на вказаний телефон.
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
Опис коду виконання Retdesc

УВАГА: отримання коду 1 (одиниця) вказує лише на успішне виконання підтвердження списання.

Після фіксації системою PaySoft факту оплати транзакції Клієнтом, до системи продавця надсилається «Форма виконаного платежу» (див. п.2.4).

Для отримання статусу транзакції також можна використовувати «Інтерфейс запиту статусу платежу» (див. п.3).

results matching ""

  No results matching ""