Інтерфейс створення транзакції

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю створити запит на списання коштів з Клієнта.

Для магазинів, що знаходяться у тестовому режимі, є можливим налагодження системи створення запитів списання без відправлення повідомлень та створення транзакцій (див. «Код виконання запиту» у таблиці полів відповіді).

Action - https://card.paysoft.solutions/api/xml/payment-create

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
  <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
  <LMI_PAYMENT_AMOUNT></LMI_PAYMENT_AMOUNT>
  <LMI_PAYMENT_DESC></LMI_PAYMENT_DESC>
  <LMI_CARDNUMBER></LMI_CARDNUMBER>
  <LMI_EXPIRE_YEAR></LMI_EXPIRE_YEAR>
  <LMI_EXPIRE_MONTH></LMI_EXPIRE_MONTH>
  <LMI_CVV></LMI_CVV>
  <LMI_PAYER_IP></LMI_PAYER_IP>
  <LMI_MERCHANT_URL></LMI_MERCHANT_URL> 
</Command>
Назва Назва параметра в html-формі Обов'язковий? Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Так Ідентифікатор торгової точки, на який буде прийнято платіж. Ідентифікатор Продавець може отримати в Кабінеті.
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT Так Сума платежу, яку Продавець бажає одержати від Клієнта. Сума повинна бути більше нуля, дробова частина відокремлюється крапкою.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Ні У цьому полі Продавець визначає номер замовлення у відповідності зі своєю системою обліку. Незважаючи на те, що параметр не є обов'язковим, рекомендується завжди задавати його, оскільки він потрібен для коректної роботи інших інтерфейсів. Бажано використовувати унікальний номер для кожного платежу. Номер може містити букви англійського алфавіту, цифри та знак дефісу «-». Максимальна довжина – 64 символи.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC Так Опис товару/роботи/послуги, що сплачується. Максимальна довжина - 255 символів. Кодування – UTF8.
Номер карти LMI_CARDNUMBER Так
Термін дії картки, рік LMI_EXPIRE_YEAR Так У форматі: РР
Термін дії картки, місяць LMI_EXPIRE_MONTH Так У форматі: ММ
CVV/CVV2 LMI_CVV Так 3 цифри
Електронна адреса Клієнта LMI_PAYER_EMAIL Ні** Електронна адреса Клієнта
Ідентифікатор Клієнта LMI_PAYER_ID Нет Може містити букви англійського алфавіту, цифри та знак дефісу «-». Максимальна довжина – 250 символів.
Прізвище Клієнта LMI_PAYER_SURNAME Ні*** Прізвище Клієнта
Ім'я Клієнта LMI_PAYER_FIRSTNAME Ні*** Ім'я Клієнта
По-батькові Клієнта LMI_PAYER_PATRONYMIC Ні*** По-батькові Клієнта
Дата народження Клієнта LMI_PAYER_BIRTHDAY Ні*** Дата народження Клієнта у форматі "РРРР-ММ-ДД"
РНОКПП Клієнта LMI_PAYER_TAX_ID Ні*** Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта
Збереження реквізитів картки LMI_CREATE_TOKEN Ні Приймає значення 0 або 1. Якщо дорівнює 1, то після успішної оплати реквізити картки буде збережено і повернено параметр LMI_PAYMENT_TOKEN. Див Списання за збереженою картою
Оплата за збереженим токеном картки LMI_PAYMENT_TOKEN Ні Передається збережений токен карти. Оплата буде здійснюватися з підтвердженням CVV та 3DSecure
Розділення платежу LMI_SPLIT Ні Платіж із розщепленням суми на кількох одержувачів. У цьому параметрі вказується масив JSON з правилами розщеплення платежу. При використанні параметра LMI_SPLIT відбувається одне списання з клієнта та кілька зарахувань одержувачам. Приклад JSON рядка:
[{"CompanyId": 1, "Amount": 20,"CompanyName":"","Description":"","EDRPOU":"","IBAN":""}, {"CompanyId": 2, "Amount": 12,"CompanyName":"","Description":"","EDRPOU":"","IBAN":""}]
IP платника LMI_PAYER_IP Так IP адреса платника
URL сайту LMI_MERCHANT_URL Так URL сайту, на якому здійснювався платіж
Контрольний підпис LMI_HASH Так Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
  <Retdata>
    <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди (лише для магазинів у робочому режимі)
Опис коду виконання Retdesc
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft Retdata/LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер прийнятого платежу в системі PaySoft.

results matching ""

  No results matching ""