4. Інтерфейс запиту історії платежів

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю в будь-який момент отримати історію платежів за період. При використанні параметра «Номер банківського платежу» Продавець має можливість отримати список платежів, що увійшли до відповідного банківського платежу.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/get-history

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <DateFrom></DateFrom>
  <DateTo></DateTo>
  <BankPaymentId></BankPaymentId>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
  <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Дата початку періоду DateFrom Дата початку періоду, за який запитується історія, у форматі YYYY-MM-DD
Дата кінця періоду DateTo Дата кінця періоду, за який запитується історія, у форматі YYYY-MM-DD
Номер банківського платежу BankPaymentId Номер банківського платежу в системі PaySoft.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Це поле є необов’язковим.
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
  <Retdata>
    <History>
      <Total></Total>
      <Transaction>
        <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
        <LMI_PAYMENT_AMOUNT></LMI_PAYMENT_AMOUNT>
        <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
        <LMI_PAYMENT_SYSTEM></LMI_PAYMENT_SYSTEM>
        <LMI_MODE></LMI_MODE>
        <LMI_PAYMENT_DESC></LMI_PAYMENT_DESC>
        <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
        <LMI_SYS_PAYMENT_DATE></LMI_SYS_PAYMENT_DATE>
        <LMI_PAID_AMOUNT></LMI_PAID_AMOUNT>
        <LMI_PAYER_IDENTIFIER></LMI_PAYER_IDENTIFIER>
        <LMI_PAYER_PHONE_NUMBER></LMI_PAYER_PHONE_NUMBER>
        <LMI_PAYER_EMAIL></LMI_PAYER_EMAIL>
        <LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT></LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT>
        <LMI_HASH></LMI_HASH>
        <State></State>
        <Refunds>
          <Refund>
            <RefundId></RefundId>
            <RefundAmount></RefundAmount>
            <Created></Created>
            <State></State>
            <Type></Type>
          </Refund>
        </Refunds>
      </Transaction>
    </History>
  </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
2 – некоректний тип запиту (очікується POST)
-1 – загальна помилка
-2 – некоректні авторизаційні дані
-3 – некоректний підпис
-4 – некоректний ідентифікатор замовлення
Опис коду виконання Retdesc
Retdata / History Історія (перелік) платежів, яку було запрошено.
Загальна кількість платежів Total Загальна кількість платежів, що потрапили у відповідь на запит.
Transaction Дані про конкретний платіж.
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM
Ознака тестового режиму LMI_MODE Вказує, в якому режимі було прийнято платіж: 0 - робочий режим; 1 - тестовий режим.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID
Дата й час прийому платежу LMI_SYS_PAYMENT_DATE
Загальна сума LMI_PAID_AMOUNT Загальна сплачена сума з урахуванням додаткових комісій Фінансової установи.
Реквізит Клієнта LMI_PAYER_IDENTIFIER Платіжна інформація щодо Клієнта (наприклад, маскований номер банківської карти). Формат залежить від платіжного інструменту, за допомогою якого було здійснено платіж.
Номер телефону Клієнта LMI_PAYER_PHONE_NUMBER Номер телефону Клієнта у форматі 380xxxxxxxxx.
Електронна адреса Клієнта LMI_PAYER_EMAIL Електронна адреса Клієнта.
Сума відшкодування Hold LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT Сума відшкодування, що було повернуто клієнту при підтвердженні транзакції у статусі Hold (у разі підтвердження суми меншої за початкову)
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис формується так само, як в «Формі сповіщення про платіж»
Статус платежу State 0 – очікується оплата
1 – платіж успішно прийнято
2 – платіж скасовано (кошти повернуто Клієнту)
3 – платіж обробляється
4 – платіж знаходиться на перевірці
6 – платіж у статусі Hold, очікується підтвердження / скасування
Refunds Список відшкодувань, що провадились за цією транзакцією
Номер заявки на відшкодування RefundId
Сума відшкодування RefundAmount
Дата створення заявки Created
Статус заявки State 0 – нова заявка
1 – заявка обробляється
2 – відшкодування здійснено
Тип заявки Type 1 – швидке відшкодування – виконане за допомогою інтерфейсу відшкодування
2 – банківське відшкодування – виконане за допомогою банківського переказу

results matching ""

  No results matching ""