3. Інтерфейс запиту статусу платежу

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю в будь-який момент з'ясувати стан платежу, прийом якого було раніше ініційовано через PaySoft Merchant Interface.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/get-transaction

Method - POST

Формат XML-запиту:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
  <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Ідентифікатор замовлення LMI_PAYMENT_NO Повинен бути вказаний або номер замовлення у системі Продавця – (LMI_PAYMENT_NO), або номер платежу у системі PaySoft (LMI_SYS_PAYMENT_ID)
LMI_SYS_PAYMENT_ID
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
  <Retdata>
    <Transaction>
      <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
      <LMI_PAYMENT_AMOUNT></LMI_PAYMENT_AMOUNT>
      <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
      <LMI_PAYMENT_SYSTEM></LMI_PAYMENT_SYSTEM>
      <LMI_MODE></LMI_MODE>
      <LMI_PAYMENT_DESC></LMI_PAYMENT_DESC>
      <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
      <LMI_SYS_PAYMENT_DATE></LMI_SYS_PAYMENT_DATE>
      <LMI_PAID_AMOUNT></LMI_PAID_AMOUNT>
      <LMI_PAYER_IDENTIFIER></LMI_PAYER_IDENTIFIER>
      <LMI_PAYER_PHONE_NUMBER></LMI_PAYER_PHONE_NUMBER>
      <LMI_PAYER_EMAIL></LMI_PAYER_EMAIL>
      <LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT></LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT>
      <LMI_HASH></LMI_HASH>
      <State></State>
      <Refunds>
        <Refund>
          <RefundId></RefundId>
          <RefundAmount></RefundAmount>
          <Created></Created>
          <State></State>
          <Type></Type>
        </Refund>
      </Refunds>
    </Transaction>
  </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
2 – некоректний тип запиту (очікується POST)
-1 – загальна помилка
-2 – не коректні авторизаційні дані
-3 – не коректний підпис
-4 – не коректний ідентифікатор замовлення
-5 – транзакцію з вказаним ідентифікатором не знайдено
Опис коду виконання Retdesc
Retdata / Transaction Дані про платіж, який було вказано у запиті
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM
Ознака тестового режиму LMI_MODE Вказує, в якому режимі було прийнято платіж: 0 - робочий режим; 1 - тестовий режим.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID
Дата й час прийому платежу LMI_SYS_PAYMENT_DATE
Загальна сума LMI_PAID_AMOUNT Загальна сплачена сума з урахуванням додаткових комісій Фінансової установи.
Реквізит Клієнта LMI_PAYER_IDENTIFIER Платіжна інформація щодо Клієнта (наприклад, маскований номер банківської карти). Формат залежить від платіжного інструменту, за допомогою якого було здійснено платіж.
Номер телефону Клієнта LMI_PAYER_PHONE_NUMBER Номер телефону Клієнта у форматі 380xxxxxxxxx.
Електронна адреса Клієнта LMI_PAYER_EMAIL Електронна адреса Клієнта.
Сума відшкодування Hold LMI_HOLD_REFUND_AMOUNT Сума відшкодування, що було повернуто клієнту при підтвердженні транзакції у статусі Hold (у разі підтвердження суми меншої за початкову)
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис формується так само, як в «Формі сповіщення про платіж»
Статус платежу State 0 – очікується оплата
1 – платіж успішно прийнято
2 – платіж скасовано (кошти повернуто Клієнту)
3 – платіж обробляється
4 – платіж знаходиться на перевірці
6 – платіж у статусі Hold, очікується підтвердження / скасування
Refunds Список відшкодувань, що провадились за цією транзакцією
Номер заявки на відшкодування RefundId
Сума відшкодування RefundAmount
Дата створення заявки Created
Статус заявки State 0 – нова заявка
1 – заявка обробляється
2 – відшкодування здійснено
Тип заявки Type 1 – швидке відшкодування – виконане за допомогою інтерфейсу відшкодування
2 – банківське відшкодування – виконане за допомогою банківського переказу

results matching ""

  No results matching ""