5. Інтерфейс відшкодування

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю анулювати проведену транзакцію та повернути кошти клієнту. Подібне відшкодування транзакції можливе лише до 01:00 години наступного після платежу дня. Цей інтерфейс також використовується для проведення повернень за рахунок наступних надходжень, якщо передбачено договором.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/refund

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  <RefundId></RefundId>
  <ActionAmount></ActionAmount>
  <RefundAmount></RefundAmount>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID
Унікальний номер заявки на відшкодування RefundId Ідентифікатор заявки на відшкодування, унікальний в рамках LMIMERCHANT_ID. Може містити букви латинського алфавіту, цифри, знаки "-" та "" (без лапок; знаки не можуть бути на початку рядка). Максимальна довжина ідентифікатору - 20 символів.
Повна сума платежу ActionAmount
Сума анулювання RefundAmount Сума відшкодування повинна бути меншою або рівною повній сумі платежу. Деякі платіжні системи підтримують часткові повернення коштів.
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Retval></Retval>
<Retdesc></Retdesc>
    <Retdata>
        <ResultCode></ResultCode>
        <ResultMsg></ResultMsg>
    </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
Опис коду виконання Retdesc
Код виконання відшкодування Retdata/ResultCode
Опис коду виконання Retdata/ResultMsg

УВАГА! На відміну від решти інтерфейсів та форм, інтерфейс відшкодування має два статуси (коди виконання). Код виконання запиту (Retval) вказує на успішність або неуспішність запиту створення заявки на відшкодування, а код виконання відшкодування (Retdata/ResultCode) вказує на успішність виконання відшкодування у платіжній системі.

В разі отримання неостаточної відповіді у полі Retdata/ResultCode, можна повторити запит із тими ж параметрами (обов’язково з тим же RefundId) для отримання статусу поточної заявки.

Коди виконання відшкодування

Код Пояснення Остаточність
600 Відшкодування проведено успішно Остаточна
601 Транзакцію не знайдено Остаточна
602 Відшкодування можливе лише для успішних транзакцій Остаточна
603 Вичерпано час відшкодування Остаточна
604 Не коректна сума платежу Остаточна
605 Не коректна сума відшкодування Остаточна
606 Сума відшкодування не може перевищувати повну суму платежу Остаточна
607 Операція відшкодування наразі виконується Не остаточна
608 Транзакцію вже повністю відшкодовано Остаточна
609 Платіжна система не підтримує відшкодувань Остаточна
610 Платіжна система не підтримує часткових відшкодувань Остаточна
618 Невірно вказано ідентифікатор відшкодування Остаточна

results matching ""

  No results matching ""