2.1. Форма запиту платежу

Ця форма відправляється Продавцем на сайт PaySoft через веб-браузер Клієнта (з одночасним переходом самого Клієнта).

Action - https://lmi.paysoft.solutions/

Method - POST

Параметри форми:

Назва Назва параметра в html-формі Обов'язковий? Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Так Ідентифікатор торгової точки, на який буде прийнято платіж. Ідентифікатор Продавець може отримати в Кабінеті.
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT Так Сума платежу, яку Продавець бажає одержати від Клієнта. Сума повинна бути більше нуля, дробова частина відокремлюється крапкою.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Ні У цьому полі Продавець визначає номер замовлення у відповідності зі своєю системою обліку. Незважаючи на те, що параметр не є обов'язковим, рекомендується завжди задавати його, оскільки він потрібен для коректної роботи інших інтерфейсів. Бажано використовувати унікальний номер для кожного платежу. Номер може містити букви англійського алфавіту, цифри та знак дефісу «-». Максимальна довжина – 64 символи.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC Так* Опис товару чи послуги. Формується на стороні Продавця. Якщо присутнє, додається до призначення платежу транзакції PaySoft. Максимальна довжина - 255 символів, кодування UTF-8.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC_BASE64 Так* Опис товару чи послуги в UTF-8 з подальшим кодуванням за допомогою алгоритму Base64. Формується на стороні Продавця. Якщо присутнє, то результат декодування буде підставлено замість LMI_PAYMENT_DESC. Дозволяє не залежати від кодування на сайті Продавця.
Заміна Success URL LMI_SUCCESS_URL Ні Якщо значення передано у формі, воно заміняє значення параметра "Success URL", яке встановлене в налаштуваннях Кабінету. У протилежному випадку, завжди використовується значення Success URL, встановлене в налаштуваннях.
Заміна методу виклику Success URL LMI_SUCCESS_METHOD Ні Якщо значення передано у формі, воно заміняє значення параметра " Метод виклику Success URL ", яке встановлене в налаштуваннях Кабінету. У протилежному випадку, завжди використовується значення, встановлене в налаштуваннях.
Заміна Fail URL LMI_FAIL_URL Ні Якщо значення передано у формі, воно заміняє значення параметра "Fail URL", яке встановлене в налаштуваннях Кабінету. У протилежному випадку, завжди використовується значення Fail URL, встановлене в налаштуваннях.
Заміна методу виклику Fail URL LMI_FAIL_METHOD Ні Якщо значення передано у формі, воно заміняє значення параметра " Метод виклику Fail URL ", яке встановлене в налаштуваннях Кабінету. У протилежному випадку, завжди використовується значення, встановлене в налаштуваннях.
Термін оплати замовлення LMI_EXPIRES Ні Термін, протягом якого замовлення може бути оплачене. Передається в форматі YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Якщо параметр порожній, час оплати є необмеженим.
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM Ні Ідентифікатор платіжного інструменту, який Клієнт обрав для оплати під час формування замовлення на сайті Продавця. Переглянути перелік платіжних інструментів можна в Кабінеті.
Ознака тестового режиму LMI_SIM_MODE Ні Вказує, як проводити транзакцію після оплати: 0 - завжди успішно, 1 - завжди не успішно (повернення коштів клієнту), 2 - варіативно (80% успішно, 20% не успішно)
Номер телефону Клієнта LMI_PAYER_PHONE_NUMBER Ні** Номер телефону Клієнта у форматі 380xxxxxxxxx.
Електронна адреса Клієнта LMI_PAYER_EMAIL Ні** Електронна адреса Клієнта
Розщеплення платежу LMI_SPLIT Ні Платіж з розщепленням суми на декількох одержувачів. У цьому параметрі вказується JSON масив з правилами розщеплення платежу. При використанні параметра LMI_SPLIT відбувається одне списання з клієнта і кілька зарахувань одержувачам. Приклад JSON рядка:
[{"CompanyId": 1, "Amount": 20}, {"CompanyId": 2, "Amount": 12}]
Контрольний підпис LMI_HASH Ні Контрольний підпис "Форми запиту платежу".
Додаткові параметри Визначаються Продавцем Ні Всі поля форми, що не мають у назві префікса "LMI_", приймаються сервісом PaySoft Merchant Interface й передаються (транслюються) без змін на веб-сайт Продавця у всіх інших html-формах PaySoft Merchant Interface.
    • Лише один з параметрів LMI_PAYMENT_DESC або LMI_PAYMENT_DESC_BASE64 обов'язково повинен бути присутнім!

** - Обов’язковість поля визначається налаштуваннями у Кабінеті Продавця.

results matching ""

    No results matching ""