2.3. Форма сповіщення про платіж

Ця форма відправляється PaySoft на Result URL Продавця відразу після успішного прийому платежу. Значення Result URL вказується у налаштуваннях магазину в «Кабінеті Продавця».

Action - Result URL

Method – POST

Параметри форми:

Назва Назва параметра в html-формі Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Клієнт передав платіж.
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT Сума, яку сплатив Клієнт на користь Продавця.
Загальна сума LMI_PAID_AMOUNT Загальна сплачена сума з урахуванням додаткових комісій Фінансової установи.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Номер замовлення відповідно до системи обліку Продавця, отриманий від Продавця в «Формі запиту платежу».
Ознака тестового режиму LMI_MODE Вказує, в якому режимі було прийнято платіж: 0 - робочий режим; 1 - тестовий режим.
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер прийнятого платежу в системі PaySoft.
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM Ідентифікатор платіжного інструменту, за допомогою якого буде виконано платіж.
Дата й час прийому платежу LMI_SYS_PAYMENT_DATE Дата й час прийому платежу в системі PaySoft у форматі YYYY-MM-DD hh:mm:ss (за київським часом).
Реквізит Клієнта LMI_PAYER_IDENTIFIER Платіжна інформація щодо Клієнта (наприклад, маскований номер банківської карти). Формат залежить від платіжного інструменту, за допомогою якого було здійснено платіж.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC Опис товару/роботи/послуги, що сплачується. Максимальна довжина - 255 символів. Кодування – UTF8.
Номер телефону Клієнта LMI_PAYER_PHONE_NUMBER Номер телефону Клієнта у форматі 380xxxxxxxxx.
Електронна адреса Клієнта LMI_PAYER_EMAIL Електронна адреса Клієнта.
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис "Форми сповіщення про платіж", який використовується для перевірки цілісності отриманої інформації й однозначної ідентифікації відправника.
Підпис є результатом хешування рядка, отриманого шляхом склеювання (без роздільників) значень наступних параметрів точно в зазначеному порядку:
LMI_MERCHANT_ID
LMI_PAYMENT_NO
LMI_SYS_PAYMENT_ID
LMI_SYS_PAYMENT_DATE
LMI_PAYMENT_AMOUNT
LMI_PAID_AMOUNT
LMI_PAYMENT_SYSTEM
LMI_MODE
secretKey
Алгоритм хешування та Secret Key встановлюються Продавцем у налаштуваннях його Кабінету, і відомий тільки Продавцю та системі PaySoft. Рекомендованим алгоритмом є SHA256.
Додаткові параметри Визначаються Продавцем Всі поля, отримані від Продавця в "Формі запиту платежу", що не мають префікса "LMI_".

«Форма сповіщення про платіж» сигналізує Продавцю про те, що платіж був успішно прийнятий.

Продавець обов'язково повинен передбачити перевірки інформації, отриманої ним від PaySoft в "Формі сповіщення про платіж" так само, як це запропоновано для "Форми попереднього запиту". Крім того, Продавець має перевірити контрольний підпис (LMI_HASH). Для цього Продавець:

  • формує рядок шляхом «склеювання» значень параметрів, отриманих у "Формі сповіщення про платіж", у тому ж порядку, що й при формуванні контрольного підпису системою PaySoft (див. вище опис параметра LMI_HASH);
  • використовуючи алгоритм, встановлений в Кабінеті Продавця, обчислює шифр отриманого рядка;
  • переводить отриманий рядок у верхній регістр;
  • порівнює обчислене значення шифру зі значенням параметра LMI_HASH, отриманого через "Форму сповіщення про платіж".

У випадку якщо хоча б одна перевірка не пройдена, Продавець повинен відкласти виконання замовлення, така ситуація повинна розглядатися в ручному режимі фахівцями Продавця.

PaySoft не очікує від Продавця ніякої відповіді на "Форму сповіщення про платіж".

Оскільки Result URL отримує 2 форми ("Форму попереднього запиту" і "Форму сповіщення про платіж"), рекомендується визначати, яка саме форма передана, по наявності параметрів LMI_PREREQUEST (в "Формі сповіщення про платіж" відсутній) та/або LMI_HASH (в "Формі попереднього запиту" відсутній) та/або LMI_SYS_PAYMENT_ID (в "Формі попереднього запиту" відсутній) і т.п.

Якщо в Кабінеті Продавця встановлено прапорець «Повторно надсилати Payment Notification при збоях», форму сповіщення про платіж буде з деякою періодичністю повторно надіслано на Result URL, доки у відповідь не буде отримано HTTP код 200.

Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

results matching ""

    No results matching ""