8. Інтерфейс запиту списку банківських платежів

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю в будь-який момент запитати список банківських платежів, що було раніше надіслано Продавцю за певний період.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/get-bank-payments

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <DateFrom></DateFrom>
  <DateTo></DateTo>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Дата початку періоду DateFrom Дата початку періоду, за який запитується список банківських платежів, у форматі YYYY-MM-DD
Дата кінця періоду DateTo Дата кінця періоду, за який запитується список банківських платежів, у форматі YYYY-MM-DD
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Retval></Retval>
<Retdesc></Retdesc>
<Retdata>
  <History>
    <Total></Total>
    <BankPayment>
      <Value></Value>
      <RR></RR>
      <MFO></MFO>
      <BankKorrespondent></BankKorrespondent>
      <SendConfirmed></SendConfirmed>
      <PaymentOrder></PaymentOrder>
      <ExecutedMin></ExecutedMin>
      <ExecutedMax></ExecutedMax>
      <BankPaymentDescription></BankPaymentDescription>
      <RegistryId></RegistryId>
      <IsRegistryFormed></IsRegistryFormed>
    </BankPayment>
  </History>
</Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
Опис коду виконання Retdesc
Retdata / History Історія (перелік) платежів, яку було запрошено.
Загальна кількість платежів Total Загальна кількість платежів, що потрапили у відповідь на запит.
BankPayment Дані про конкретний платіж.
Номер банківського платежу BankPaymentId Номер банківського платежу в системі PaySoft
Сума платежу Value
Розрахунковий рахунок RR
МФО MFO
Банк-отримувач BankKorrespondent
Дата відправки платежу SendConfirmed
Номер банківського доручення PaymentOrder
Дата початку періоду оплати ExecutedMin Дата проведення найстаршої транзакції, що входить до даного платежу
Дата завершення періоду оплати ExecutedMax Дата проведення найновішої транзакції, що входить до даного платежу
Призначення платежу BankPaymentDescription
Реєстр сформовано? IsRegistryFormed 0 – реєстр за платежем не сформовано

results matching ""

  No results matching ""