2.4. Форма виконаного платежу

Ця форма відправляється PaySoft на Success URL Продавця через браузер Клієнта (з одночасним переходом самого Клієнта) після успішного проведення платежу.

Action - Success URL

Method – POST або GET (залежно від налаштувань Продавця)

Параметри форми:

Назва Назва параметра в html-формі Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Клієнт передав платіж.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Номер замовлення відповідно до системи обліку Продавця, отриманий від Продавця в «Формі запиту платежу».
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT Сума, яку сплатив Клієнт на користь Продавця.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC Опис товару/роботи/послуги, що сплачується. Максимальна довжина - 255 символів. Кодування – UTF8.
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер прийнятого платежу в системі PaySoft.
Ознака тестового режиму LMI_MODE Вказує, в якому режимі було прийнято платіж: 0 - робочий режим; 1 - тестовий режим.
Дата й час прийому платежу LMI_SYS_PAYMENT_DATE Дата й час прийому платежу в системі PaySoft у форматі YYYY-MM-DD hh:mm:ss (за київським часом).
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM Ідентифікатор платіжного інструменту, за допомогою якого буде виконано платіж.
Додаткові параметри Визначаються Продавцем Всі поля, отримані від Продавця в "Формі запиту платежу", що не мають префікса "LMI_".

Увага! Судити про успішну оплату необхідно в Result URL під час отримання "Форми сповіщення про платіж", а не в Success URL під час отримання "Форми виконаного платежу", оскільки остання може бути імітована зловмисником. "Форма виконаного платежу" служить винятково для цілей зручності, щоб Продавець мав можливість відобразити Клієнту на сторінці Success URL деяку інформацію про успішно прийнятий платіж.

results matching ""

    No results matching ""