Додаток 1. Приклад формування підпису для XML-інтерфейсів

<?php
$SignAlg = 'sha256';
$SignKey = 'VerySecretKey';
$UnsignedXML = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Command>
  <LMI_PAYMENT_NO>39702</LMI_PAYMENT_NO>
  <LMI_MERCHANT_ID>100</LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
</Command>';
$Sign = hash($SignAlg, $UnsignedXML.$SignKey);
$RequestXML = str_replace('<LMI_HASH></LMI_HASH>', '<LMI_HASH>'.$Sign.'</LMI_HASH>', $UnsignedXML);

У результаті формування та підстановки підпису вихідний XML-запит набув наступного виду:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Command>
  <LMI_PAYMENT_NO>39702</LMI_PAYMENT_NO>
  <LMI_MERCHANT_ID>100</LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_HASH>8aef7557df723c985ba0b5394024fef106216043293bda5b42d467dc3359030d</LMI_HASH>
</Command>

results matching ""

  No results matching ""