7. Інтерфейс запиту квитанції

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю в будь-який момент запитати квитанцію по платежу, прийом якого було раніше ініційовано через PaySoft Merchant Interface.

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/get-receipt

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  <RECEIPT_LANGUAGE></RECEIPT_LANGUAGE>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
</Command>
Назва Поле в XML Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Ідентифікатор торгової точки Продавця, на яку Продавець мав прийняти платіж.
Ідентифікатор замовлення LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер платежу у системі PaySoft
Мова квитанції RECEIPT_LANGUAGE Необов’язковий параметр. Якщо передано, квитанцію буде оформлено вказаною мовою.
Контрольний підпис LMI_HASH Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.

Формат XML-відповіді:

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?>
<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
  <Retdata>
    <Receipt></Receipt>
  </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди
Опис коду виконання Retdesc
Квитанція по платежу Retdata / Receipt

results matching ""

  No results matching ""