6.1 Інтерфейс запиту списання

Цей XML-інтерфейс дозволяє Продавцю створити запит на списання коштів з Клієнта.

Для магазинів, що знаходяться у тестовому режимі, є можливим налагодження системи створення запитів списання без відправлення повідомлень та створення транзакцій (див. «Код виконання запиту» у таблиці полів відповіді).

Action - https://api.paysoft.solutions/merchants/firmware-create

Method - POST

Формат XML-запиту:

<Command>
  <LMI_MERCHANT_ID></LMI_MERCHANT_ID>
  <LMI_HASH></LMI_HASH>
  <LMI_PAYMENT_SYSTEM></LMI_PAYMENT_SYSTEM>
  <LMI_PAYMENT_NO></LMI_PAYMENT_NO>
  <LMI_PAYMENT_AMOUNT></LMI_PAYMENT_AMOUNT>
  <LMI_PAYMENT_DESC></LMI_PAYMENT_DESC>
  <LMI_CLIENT_NUMBER></LMI_CLIENT_NUMBER>
  <LMI_CLIENT_PAY_TYPE></LMI_CLIENT_PAY_TYPE>
</Command>
Назва Назва параметра в html-формі Обов'язковий? Опис
Ідентифікатор Продавця LMI_MERCHANT_ID Так Ідентифікатор торгової точки, на який буде прийнято платіж. Ідентифікатор Продавець може отримати в Кабінеті.
Сума платежу LMI_PAYMENT_AMOUNT Так Сума платежу, яку Продавець бажає одержати від Клієнта. Сума повинна бути більше нуля, дробова частина відокремлюється крапкою.
Внутрішній номер замовлення в системі обліку Продавця LMI_PAYMENT_NO Ні У цьому полі Продавець визначає номер замовлення у відповідності зі своєю системою обліку. Незважаючи на те, що параметр не є обов'язковим, рекомендується завжди задавати його, оскільки він потрібен для коректної роботи інших інтерфейсів. Бажано використовувати унікальний номер для кожного платежу. Номер може містити букви англійського алфавіту, цифри та знак дефісу «-». Максимальна довжина – 64 символи.
Призначення платежу LMI_PAYMENT_DESC Так Опис товару/роботи/послуги, що сплачується. Максимальна довжина - 255 символів. Кодування – UTF8.
Ідентифікатор платіжного інструменту LMI_PAYMENT_SYSTEM Так Ідентифікатор платіжного інструменту, який Клієнт обрав для оплати під час формування замовлення на сайті Продавця. Переглянути перелік платіжних інструментів можна в Кабінеті.
Контрольний підпис LMI_HASH Так Контрольний підпис запиту, що формується шляхом шифрування вихідного тексту XML-запиту із порожнім значенням LMI_HASH та секретного ключа SecretKey за допомогою алгоритму, зазначеного у Кабінеті Продавця. Отриманий підпис передається у тегу LMI_HASH. Рекомендованим алгоритмом шифрування є SHA256.
Ідентифікатор клієнта LMI_CLIENT_NUMBER Так Номер мобільного телефону, на який буде надіслано код для підтвердження списання коштів.
Тип підтвердження LMI_CLIENT_PAY_TYPE Ні Необхідність та значення цього поля залежать від обраного для сплати платіжного інструменту.

Формат XML-відповіді:

<Response>
  <Retval></Retval>
  <Retdesc></Retdesc>
  <Retdata>
    <LMI_SYS_PAYMENT_ID></LMI_SYS_PAYMENT_ID>
  </Retdata>
</Response>
Назва Поле в XML Опис
Код виконання запиту Retval 1 (одиниця) - успішне виконання команди (лише для магазинів у робочому режимі)
Опис коду виконання Retdesc
Внутрішній номер платежу в системі PaySoft Retdata/LMI_SYS_PAYMENT_ID Номер прийнятого платежу в системі PaySoft.

results matching ""

  No results matching ""